Financijski planovi i izvještaji

Postupci stvaranja obveza

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN78/11.) donosi se u Muzeju Radboa: