Odobren projekt Erasmus+-Ključna aktivnost 1 za područje obrazovanje odraslih

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je 13. svibnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama Odluku kojom se Muzeju grada Pregrade odobrava financijska potpora u iznosu od 31.774,00 EUR za projekt „Seniori za baštinu“ (SeniOrS for Heritage) iz programa Erasmus+. U svojstvu konzorcija čiji je nositelj Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina  i članovi Muzej Radboa, Gradska knjižnica Pregrada i Općinska knjižnica Krapinske Toplice projektni prijedlog ocijenjen je s ukupno 80 bodova i  četvrti  je na nacionalnoj listi dodjele u spomenutoj kategoriji uz najviši odobreni iznos! 

Projekt će trajati 24 mjeseca, a započet će 1. rujna ove godine. Projektom su planirane mobilnosti u svrhu učenja za predstavnike sudjelujućih ustanova u kulturi po modelu strukturiranih tečajeva i razdoblja promatranja tuđeg rada u inozemstvu s ciljem osmišljavanja i provođenja stalnih edukativnih programa namijenjenih odraslim osobama, tj. osobama treće životne dobi na temu kulturne baštine.