Plan prijema za stručno osposobljavanje za 2018. godinu