Izjava o politici skupljanja muzejske građe u Muzeju Radboa